READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Institution Mixte Nouvelle Dimension

Elèv nan Institution Mixte Nouvelle Dimension ap pare pou chante alfabè kreyòl la.

Pou konbat liyorans, fòk ou ame w ak konesans.

Yon pèp kapab peri akoz liyorans. Sa k pi mal la, yon moun ki san konesans pa konnen si yo genyen yon pwoblèm. Si ou pa konnen w malad, ou pa nan chache renmèd. Se pousa liyorans se youn nan pwoblèm ki pi danjre ki ka egziste.

Yon moun ki genyen konesans dwe mete limyè li anwo tèt yon kay kote tout moun kapab wè, dekwa pou yo kapab kite konesans yo penetre sèvo lòt moun tou.

Institution Mixte Luzia Academy ak direktè Sinnelon Busnel pral chante alfabè kreyòl la. Anpil konpliman!!

Institution Mixte Luzia Academy ak direktè Sinnelon Busnel pral chante alfabè kreyòl la. Anpil konpliman!!

Anpil konpliman pou Institution Mixte Frère Gardy ke direktè Gardy ap dirije, ki pral chante alfabè kreyòl la.

Anpil konpliman pou Institution Mixte Frère Gardy ke direktè Gardy ap dirije, ki pral chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Nouvelle Dimension ap ranpli objektif li. Tout elèv ki nan lekòl sa a pral chante alfabè kreyòl la.

Lè yon moun rankontre yon Elèv Institution Mixte Nouvelle Dimension, yo mèt mande l pou di alfabè tou lè de (2) lang yo, franse ak kreyòl, elèv la ap ba ou tou de(2) alfabè yo sou de chèz.

Instittution Mixte Nouvelle Dimension wall

Institution Mixte Nouvelle Dimension, 99 rue 12 Emmaüs Bertin, ak direktè Laurence Santo Christ. Telefòn lekòl la se 37428620 /36665241


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.