READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

IMG_0345

Elèv nan lekòl Sen Lwi Gonzag – klas dezyèm ane

Men wi! Se konsa nou te fè yon ti kout pye nan lekòl Sen Lwi Gonzag, kote lontan, pyès elèv pa t ka penmèt yo pale kreyòl menm nan rekreyasyon. Elèv yo te bat men, prèt pou danse tèlman yo te kontan chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.