READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Ki rapò ki genyen ant lòd, disiplin, e òganizasyon nan yon lekòl avèk reyisit elèv yo nan lekòl sa a?

Èske ou panse elèv yo ap reyisi si gen dezòd?

Èske w panse yo va reyisi si pa gen òganizasyon?

Èske ou panse y ap reyisi si pa gen displin?

Poukisa gen moun ki panse lekòl Ayiti yo va reyisi si yo pa mete bon refòm e chanje tout metòd edikasyon ki demode?

Tanpri ale nan sit MIT-HAITI a pou plis enfòmasyon avèk si ou ta renmen patisipe nan konbit pou edike tout peyi Dayiti kòm sa dwa. Lyen an se https://haiti.mit.edu/.

Lekòl anba yo deside mete lekòl yo “tèt anwo”. Yon bèl bravo pou yo.

Institution mixte gethsemané wall Institution mixte gethsemané Institution mixte Karl Marx wall Institution mixte Karl Marx Institution mixte la passion du savoir wall Institution mixte la passion du savoir Institution mixte la victoire de l'agneau wall Institution mixte la victoire de l'agneau


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.