READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Les P’tits Mômes pral chante alfabè kreyòl la

Les P'tits Mômes

Les P’tits Mômes

Mizik, se youn nan metòd ki trè agreyab pou aprann. Sitou si w annafè ak timoun, mizik kapab kapte enterè yo pi vit, enpi sa vin fè yo aprann fasil tou. Si ou se yon pwofesè lekòl, ou pa bezwen konn chante tankou yon vedèt pou tounen leson ou nan yo rit mizik ke timoun yo kapab chante.

Mizik kapab ede timoun retni enfòmasyon pi byen.

Mizik kapab ede timoun konprann jan enfòmasyon an kategorize oubyen klasifye.

Yon lòt fason ou kapab ede timoun aprann yon done byen vit ak mizik, se lè ou itilize yon lè chante ke timoun nan konnen deja, enpi ou mete done enfòmasyon ke w bezwen timoun nan aprann nan nan chante a.

Bon, si ou ta enkòpore jès ak danse nan chante a, se lè sa ou ta wè mèvèy mizik kapab fè.

N ap bay bèl konpliman a direktris Marie Nueva ki te enterese elèv nan lekòl li a, Les P’tits Mômes Kindergaten, ki nan 22 Rue Guerrier, Waney 93 pou chante alfabè kreyòl la. Bon travay mezanmi!


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.