READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Se pa ti kontan nou tande pou tande elèv lekòl Institution Mixte Toussaint Louverture ki pral chante alfabè kreyòl la.

Se pa ti kontan nou tande pou tande elèv lekòl Institution Mixte Toussaint Louverture ki pral chante alfabè kreyòl la.

Elèv nan lekòl Mixte J. A. Abraham pral danse nèt lè yo pral chante alfabè kreyòl la.

Elèv nan lekòl Mixte J. A. Abraham pral danse nèt lè yo pral chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.