READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Timoun nan kindergarten sa yo, ap tande kreyòl depi lè yo te nan vant manman yo, depi yo ti bebe, depi yo koumanse mache.

Pou manman yo mete yo dòmi, se kreyòl li pale.

Pou manman yo fè yo manje, se kreyòl li pale.

Pou yo lapriyè, se kreyòl.

Pou yo jwe nan lakou se kreyòl.

Lè yo rive lekòl, ki lang ou panse yo ta dwe itilize pou anseye yo?

Konbyen liv kreyòl ou panse yon elèv lekòl  ki fè tout klas li Ayiti dwe li antou kon sa?

E, konbyen liv franse, yon elèv lekòl ki pa janm pale franse nan lavi li, dwe li antou kon sa?

Joli minou kindergarten wall Joli minou kindergarten Kindergarten frère Raymond wall Kindergarten frère Raymond Kindergarten et collège saïd des petits wall Kindergarten et collège saïd des petits


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.