READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Timoun nan College Mixte Coeur de Jesus ki nan 82 Waney 93, avèk direktè Elann Pierre Louis, yon moun ki chache fè vwo diferans nan ledikasyon peyi a, pral chante alfabè kreyòl la.

College Mixte Coeur de Jesus wall

Ki sa chante alfabè a fè pou timoun ki ap aprann alfabè kreyòl la?

  1. Li ede timoun yo aprann avèk yon grap plezi. Yo vin bliye si se aprann y ap aprann.
  2. Li ede yo memorize lèt ak son yon byen vit, san dlo nan je.
  3. Yo vin retni alfabè a pou tout tan. Yo pa gen dwa janm bliye l. E li va sèvi yo pou pita nan lòt klas. Li va ede yo fè diferans ant alfabè kreyòl la ak alfabè franse a.
  4. Li ede yo respekte lang kreyòl la kòm yon lang separe de lang franse a, ki gen pwòp òtograf pa li.
  5. Li vin grandi nan yon medyòm kote lang kreyòl la deja asepte kòm yon lang kòdyòm. Li pa janm asosye lang sa a avèk moun ki pa edike, menm jan anpil ayisyen te aprann lè yo t ap grandi, lè yo t ap pini yo nan lekòl paske yo te pale kreyòl.
  6. Yo kapab fè plis toujou. Yo vin konnen ki lèt ki vini apre yon lòt. Yo vin kapab li alfabè a nanvè kou nandwat.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.