READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Èske w konnen ke chante se yon bon zouti pou anseye?

O O! Ou pa t konnen?!!!  Kisa menm?!!!!

M ap parye avè w, ti chante ou te konn chante nan klas matènèl, menm lè ou vin granmoun ou toujou sonje yo.

Enben, se pou tèt sa timoun nan lekòl ki nan lis anba yo pral chante alfabè kreyòl la pou yo ka retni l pi byen.

Sa k pi bèl la, gen bon ti tanbou ak rit nan chante a ki soti nan tradisyon kiltirèl yo, ki pral fè yo retni alfabè a pi byen toujou, san konte jan yo pral brase ti dada yo. Men wi, se konsa moun aprann wi … avèk plezi 🙂

Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus wall Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus Institution mixte victoire divine wall Institution mixte victoire divine Institution Mixte William Miller 2 Institution Mixte William Miller Wall jardin fleuri de monica wall jardin fleuri de monica Jardin fleuri de nana kundergarten wall Jardin fleuri de nana kindergarten


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.