READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Sa ou aprann yon timoun depi l piti, li pa gen dwa janm bliye sa ou aprann li.

Li va aplike sa l aprann nan nan tout bagay.

Yon granmoun Aysisyen ka gen difikilte pou li alfabè kreyòl la, paske lè li te piti petèt lekòl li te konsantre sou alfabè lang franse a.

Men si ou aprann yon timoun alfabè kreyòl la tou, l ap kapab ba w tou de (2), alfabè lang franse a ak alfabè lang kreyòl la, sou de chèz!

Le village d'enfants kindergartenLe village d'enfants kindergarten wall


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.