Se pa tout kè ki renmen

It's not all hearts that know how to love

Bèl pawòl pa santiman

Beautiful words are not feelings