READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Gwo bravo pou elèv lekòl sa yo ki pral chante alfabè kreyòl la. Nou reyèlman ankouraje nou pou nou kontinye pwomote lang manman nou tout kote nou pase.

E montre fanmi nou chante alfabè a tou lè nou soti lekòl. Sanble yo tout pou yo ka chante alfabè a ansanm, e ak kè kontan.

Etidyan ki nan Institution Mixte de l'Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa

Etidyan ki nan Institution Mixte de l’Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa

École Mixte Rocher d'Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la.

École Mixte Rocher d’Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la.

Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan!

Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan!


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.