READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Se pa ti kontan nou kontan pou tande elèv sila yo ki ap chate alfabè kreyòl la.

N ap ankouraje pwofesè lekòl yo paske y ap prepare yon bon lavni pou timoun sa yo.

Konpliman!!! Kontinye kon sa!!!!

Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la.

Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l'Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l’Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la.

Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.