READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Ecole Le Bon Samaritain

Timoun nan lekòl Le Bon Samaritain yo pral chante alfabè kreyòl la

Ki laj ou te genyen lè w te aprann pale kreyòl?

Ki laj ou te genyen lè ou te aprann pale franse?

Ki laj ou te genyen lè ou te aprann alfabè franse a?

Ki laj ou te genyen, mezanmi, lè ou te aprann alfabè kreyòl la?!!

Direktè Louis James nan Ecole Bon Samaritain ki nan 26 Rue Jonatan, nan Waney 93 di konsa, elèv lekòl li yo pral aprann ni alfabè franse ni alfabè kreyòl la.

Tande non! Lè timoun nan aprann tou de (2) lang yo, li vin aprann apresye diferans ak similarite ki genyen nan de (2) lang yo.

Li vin aprann ke franse se yon lang, e kreyòl se yon lang tou.

Kreyòl la pa rete ak franse a. Kreyòl la rele tèt li chè mèt chè metrès.

Sa pa vle di nou meprize franse a non!

O non non non!

Lè nou bay toude lang yo plas grandèt yo, sa vle di:

Nou gen apresyasyon pou tou de (2) lang yo.

Nou rekonèt toude lang yo kòm granmoun tèt pa yo.

Nou vin rekonèt ki moun nou ye.

Nou vin bay lang manman nou respè.

Nou vin près pou chanje figi edikasyon peyi ya.

Enhen! Ou pa t janm panse l kon sa non!!!!!!!

 


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.