READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Four Basic Principles of the Creole Alphabet (in Creole)

Chak lèt ret nan wòl yo

Chak son ekri menm jan

Pa gen yon lèt ki bèbè

Chak grenn lèt genyen yon sèl son

 

Image title
Image title
Image title


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.