READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Institution Mixte des Frères Samaritains, avèk direk: Alexis Danie pral chante alfabè kreyòl la.[caption id="attachment_7511" align="alignright" width="300"]Institution Mixte Lovely Nou Kontan avèk Institution Mixte Lovely, ki nan 13 Bertin Rue de Grâce, avèk direktris Lavaud Lovely ki ap fè gwo pa an avan, ki pral chante alfabè kreyòl la ak kè kontan.[/caption] DVD alfabè kreyòl la se yon zouti ke pwofesè Michel DeGraff yon lengwis nan inivèsite Massachusetts Institute of Technology (MIT) ak konbatan pou lang kreyòl la, Mandaly Louis-Charles, te konstwi pou ede timoun lekòl aprann alfabè kreyòl la. Li pa la pou montre elèv yo pale kreyòl e li pa la pou ranplase ansèyman pwofesè lekòl yo. Men pwofesè kapab itilize li pou ede elèv yo aprann alfabè kreyòl la, ak anpil kè kontan,  selon òtograf ofisyèl ki te pibliye nan lwa 18 septanm 1979 la. Se yon bon zouti ki itilize mizik ak bon kout tanbou pou ede elèv yo aprann ak anpil plezi. Li itilize repetisyon pou ede yo retni sa yo aprann nan pi vit e nan yon fason pou yo pa janm bliye l tou. Pwofesè lekòl yo, tanpri, pa fè tankou moun ki gen yon zouti nan men yo , men ki pa janm itilize l. Mete yon tan apa pou onore ak apresye lang nou, eritaj, ak idantite nou. [caption id="attachment_7504" align="alignnone" width="300"]Direktris Lyncée Florence ak École mixte de la Lumière ,ki nan 47 rue Jean Louis, Rivière Froide pral chante alfabè kreyòl la. Direktris Lyncée Florence ak École mixte de la Lumière, ki nan 47 rue Jean Louis, Rivière Froide pral chante alfabè kreyòl la.[/caption] Men yon lyen ki genyen yon deskriptif sou DVD alfabè kreyòl la. Lyen sa a gen tout enfòmasyon ke ou ta renmen konnen, e li gen enfòmasyon sou ki kote ou kapab ale pou jwenn plis enfòmasyon toujou. Ou kapab menm telechaje deskriptif la pou pataje li. Ale nan: paj 1 deskriptif la enpi paj 2 deskriptif la. N ap bat anpil bravo pou tout lekòl yo ki te reponn prezan. Institution Mixte Frère Joseph Demichel, Ecole Mixte de la Lumière, Institution Mixte Lovely, Institution Mixte Frères Samaritains ap fè anpil bèl travay avèk jenn moun ki se fiti peyi a. Gade foto timoun sa yo byen! Se yo menm ki se fiti peyi a.  Se nan men yo menm nou pral mouri kite peyi a. Direktè ak direktris lekòl yo konprann sa byen, se pousa y ap chache mete tout lekòl yo 'tèt anwo' kòmsadwa pou fiti peyi a ka bèl. M pa ka tann pou nou tounen wè yo ankò, pou nou ka koute yo ki ap chante alfabè kreyòl la. [caption id="attachment_7507" align="alignnone" width="300"]Institution Mixte Frère Joseph Demichel avèk direktè Joseph jn Wildor te reponn a lapèl. Yo pral chante alfabè kreyòl la. Institution Mixte Frère Joseph Demichel avèk direktè Joseph jn Wildor te reponn a lapèl. Yo pral chante alfabè kreyòl la.[/caption]


Duke HAITI-LABForeigners are able to watch this video, about the Haitian Creole alphabet. The video is in Creole and subtitled in English. Please watch and learn about the progress of the Haitian mother tongue. https://youtu.be/9Ukagm5eIvI?list=PLDDC53505A269BB07  


Institution Mixte Jean ChrysostomeSi yon etranje ta mande w ransèyman sou alfabè lang manman w, kisa w ta reponn li? E si etranje a ta mande w pou montre kijan yo pwononse lèt ki nan alfabè kreyòl la, kisa w ta di li? Si w se yon Ayisyen, ki fèt nan kreyòl, ki leve Ayiti, ki pase lekòl Ayiti, enpi ou pa konnen alfabè pwòp lang ou, tanpri li tout enfòmasyon sa yo pou w edike tèt ou sou pwòp lang pa w la. Sa se yon deskriptif sou DVD chante alfabè kreyòl la ki ba ou enfòmasyon sou alfabè kreyòl la. Li genyen plizyè lyen tou, ki va dirije ou sou plis resous toujou: [caption id="attachment_7066" align="aligncenter" width="723"]Ou kapap jwenn paj sa a nan lyen sa a: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154084424848872&set=p.10154084424848872&type=3&__mref=message_bubble Ou kapap jwenn paj sa a nan lyen sa a:  Paj 1[/caption] [caption id="attachment_7067" align="aligncenter" width="723"]Ou kapab jwenn paj sa e telechaje li nan lyen sa a: Paj 2 Ou kapab jwenn paj sa e telechaje li nan lyen sa a: Paj 2[/caption]           [caption id="attachment_7233" align="aligncenter" width="656"]Institution Mixte Jean Chrysostome Institution Mixte Jean Chrysostome, 9 Rue Apollon, Waney 93 ak direktè Honoré Pierre Jolius, ki te chante alfabè kreyòl la.[/caption]