READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Screen Shot 2016-04-11 at 12.25.15 AMAprann kouman pou li ak ekri òtograf kreyòl la.  Menm jan ak tout lòt lang, kreyòl la genyen règ ki gouvènen fason pou li ak ekri li. Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon te mete yon ti livrè deyò pou bay tout moun yon edikasyon de baz sou kreyòl la. Michel DeGraf, yon pwofesè lengwis nan inivèsite Massachsetts Institute of Technology (MIT), te mete liv sa a disponiblite tout Ayisyen ak etranje ki enterese aprann lang lan. Tout lang genyen yon fason òganize pou fòme ak ranje mo yo, kreyòl la pa yon eksepsyon. Tout moun ki pral ekri kreyòl dwe ekri l menm jan, nan yon fason inifòm e òganize. Ale nan lyen sa a pou aprann òtograf kreyòl la. Ou kapab klike sou lyen sa a pou antre sou sit Michel DeGraff la: Ann aprann òtograf kreyòl la, oubyen ou kapab klike sou lyen sa a: mit.edu/linguistics/faculty/degraff

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.