READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Si w di alfabè angle a ann angle, ou di alfabè franse a an franse, enpi w di alfabè panyòl ann espanyòl, se pou w di alfabè kreyòl la an kreyòl.

Institution Mixte St joseph avèk direktris Rose Régis pral chante alfabè kreyòl la. Kontinye konsa. Ala bèl travay n ap fè nan distri kote nou ye a!!! Konpliman.

Institution Mixte St joseph avèk direktris Rose Régis pral chante alfabè kreyòl la. Kontinye konsa. Ala bèl travay n ap fè nan depatman kote nou ye a!!! Konpliman.

N ap bat yon gwo kout bravo pou tout lekòl ki deja chante alfabè kreyòl la an kreyòl.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.