READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

Institution Mixte Rocher d'Horeb, nan Mariani 1 rue ODM, avèk direktè Lafleur Jn Hérold ap fè gran pwogrè lè yo chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Rocher d’Horeb, nan Mariani 1 rue ODM, avèk direktè Lafleur Jn Hérold ap fè gran pwogrè lè yo chante alfabè kreyòl la.

Direktè Jean Louis Cassagnol ki ap dirije lekòl Institution Mixte Juvénile, ak direktè Lafleur Jn Hérold ki ap dirije lekòl Institution Mixte Rocher d’Horeb ap fè gwo pa an avan. Yo pral chante alfabè kreyòl la. N ap di yon gwo ochan pou yo. Ou kapab tcheke enfòmasyon sou DVD chante alfabè kreyòl la nan lyen sa yo: Paj 1 deskriptif DVD alfabè kreyòl la e Paj 2 deskriptif DVD alfabè kreyòl la.

 

 

Se elèv lekòl Institution Mixte Juvénile ki nan foto anwo tèt paj la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.