READ OUR NEWS

Creole Lingo!

[San edikasyon pèp la ap peri vre!

Edikasyon se yon gran envestisman. Ou envesti ladan kounye a, enpi pita li bay gwo retou. Li pa sèlman bay rannman lajan non! Li bay fyète, respè, richès nan konesans, bon savwa nan koze teknoloji avanse, ….. li bay posibilite ki san limit. ]

Centre d'Etude Jacques Stephen Wall Centre D'Etude Jacques Stephen

 

Collège mixte la concorde wall Collège mixte la concorde


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.