READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Èske elèv nan lekòl ou yo kapab klasifye tout kalite vwayèl ki gen nan alfabè kreyòl la?

Si ou genyen yon timoun ki ale lekòl, mande li pou li di w kisa yon vwayèl nen ye. Mande li tou èske li kapab nonmen demi vwayèl yo. Enpi tou fè li esplike w ki sa yo rele yon vwayèl bouch.

Institution mixte coeur de Jésus wallInstitution mixte coeur de Jésus

 

Institution mixte des passereaux wall Institution mixte des passereaux institution mixte emmanuel de leogane wall institution mixte emmanuel de leogane Institution mixte frère eciere wall Institution mixte frère eciere Institution Mixte Frère Polycarpe wall Institution Mixte Frère Polycarpe

Lekòl sa yo ki anlè a ap fè pwogrè – yo pral chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.