READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

Men wi! Tande ak wè se de.

Dominique te vin mete tou lè pwen sou lè zi… Hey! Se kon sa yo di li….lè pwen sou lè zi?!!!!  Si w tande sa, se vwa Bondye sèlman ki ta pi bèl. Men si w bezwen tande vwa zanj, koute Dominique k ap chante.

Lè se edikasyon timoun k ap pale, ou konnen fòk nou fè li trè anmizan pou timoun nan kapab enterese aprann, enpi konsa nan de tan twa mouvman, timoun nan ap gentan aprann byen vit! Li p ap janm konnen si se lekòl li te ye. Lè mèt la fè leson an enteresan, elèv la si tèlman enterese nan leson an, li pa genyen tan pou li fè tèt di, eske se pa vre?

Gade bèl foto Dominique, Mandaly ak Mama Gina

11222205_1042836999073340_1152581901010634607_o


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.