READ OUR NEWS

Creole Lingo!


Gwo bravo pou elèv lekòl sa yo ki pral chante alfabè kreyòl la. Nou reyèlman ankouraje nou pou nou kontinye pwomote lang manman nou tout kote nou pase. E montre fanmi nou chante alfabè a tou lè nou soti lekòl. Sanble yo tout pou yo ka chante alfabè a ansanm, e ak kè kontan. [caption id="attachment_26993" align="alignnone" width="288"]Etidyan ki nan Institution Mixte de l'Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa Etidyan ki nan Institution Mixte de l'Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa[/caption] [caption id="attachment_26999" align="alignnone" width="300"]École Mixte Rocher d'Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la. École Mixte Rocher d'Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la.[/caption] [caption id="attachment_26991" align="alignnone" width="300"]Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan! Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan![/caption]


Se pa ti kontan nou kontan pou tande elèv sila yo ki ap chate alfabè kreyòl la. N ap ankouraje pwofesè lekòl yo paske y ap prepare yon bon lavni pou timoun sa yo. Konpliman!!! Kontinye kon sa!!!! [caption id="attachment_27000" align="alignnone" width="300"]Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la. Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la.[/caption] [caption id="attachment_26996" align="alignnone" width="300"]Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la. Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la.[/caption] [caption id="attachment_26998" align="alignnone" width="294"]Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l'Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la. Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l'Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la.[/caption] [caption id="attachment_26997" align="alignnone" width="300"]Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la. Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la.[/caption]