READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Sa ou aprann yon timoun depi l piti, li pa gen dwa janm bliye sa ou aprann li. Li va aplike sa l aprann nan nan tout bagay. Yon granmoun Aysisyen ka gen difikilte pou li alfabè kreyòl la, paske lè li te piti petèt lekòl li te konsantre sou alfabè lang franse a. Men si ou aprann yon timoun alfabè kreyòl la tou, l ap kapab ba w tou de (2), alfabè lang franse a ak alfabè lang kreyòl la, sou de chèz! Le village d'enfants kindergartenLe village d'enfants kindergarten wall


Nou pral chante alfabè kreyòl la.

Nou deja konnen lang kreyòl la, paske n ap tande li depi nan vant manman nou.

Chante a p ap aprann nou pale kreyòl non!

Chante a senpleman ap aprann nou alfabè kreyòl la ak non lèt ki nan alfabè kreyòl la.

  Collège mixte Serge wall Collège mixte Serge Collège vision de l'excellence wall Collège vision de l'excellence D,anacaona kindergaden wall D,anacaona kindergaden École communautaire anacaona mixte wall École communautaire anacaona mixte École maison d'enfants wall École maison d'enfants École Maternelle mixte le monde des enfants wall École Maternelle mixte le monde des enfants Ecole Mixte Christ Vivan Wall Ecole Mixte Christ Vivan École mixte de Nazareth wall École mixte de Nazareth École mixte frère gamaliel wall École mixte frère gamaliel Ecole mixte la Berceuse wall Ecole mixte la Berceuse Ecole Mixte Le Cefefie wall Ecole Mixte Le Cefefie Feed My Sheep School wall Feed My Sheep School Institution chrétien wall Institution chrétien Institution mixte Alexandre le grand Institution mixte Alexandre legrand wall - Copy


  [caption id="attachment_2331" align="alignnone" width="300"]IMG_0345 Elèv nan lekòl Sen Lwi Gonzag - klas dezyèm ane[/caption] Men wi! Se konsa nou te fè yon ti kout pye nan lekòl Sen Lwi Gonzag, kote lontan, pyès elèv pa t ka penmèt yo pale kreyòl menm nan rekreyasyon. Elèv yo te bat men, prèt pou danse tèlman yo te kontan chante alfabè kreyòl la.